เรียนพระคัมภีร์กับพี่ซัน

วิธีอ่านพระคัมภีร์ให้ดีขึ้น

2016-06-20 Context is king