เรียนพระคัมภีร์กับพี่ซัน

เชื่อเหมือนเรา ร่วมกับเรา

เพจเราเกิดจากแรงบันดาลใจที่อยากเห็น "คนไทยอ่านพระคัมภีร์ดีขึ้น" เพราะเราเชื่อว่า... "พระคัมภีร์สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้"

 • เนื่องจากเพจเราไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากองค์กรใด และการจะทำวิสัยทัศน์ให้สำเร็จนั้น จำเป็นต้องอาศัยการถวายสนับสนุนจากท่าน
 • “ถวายเท่าไรก็ได้” :)
  เรายินดีรับ เพราะ…
  ทุก 1 บาท ที่ท่านถวาย จะทำให้บทความ (Content) ของเราส่งถึงคนมากขึ้นถึง 106 คน และพัฒนาคุณภาพบทความของเราให้ดีกว่าเดิม
 • ปี 2017 เรามีรายจ่าย (ประมาณ) = 75,000 บาท
  โดย
  80% = ค่าใช้จ่ายสื่อออนไลน์ (เพื่อให้บทความเข้าถึงคนมากขึ้น)
  13% = ค่าพัฒนาบุคลากร (เพื่อให้บทความมีคุณภาพกว่าเดิม)
  7% = ค่าใช้จ่ายดำเนินงานเพื่อพัฒนาเพจอื่นๆ

3 ขั้นตอนการถวาย

 1. โอนเงินเข้าบัญชี
  ชื่อบัญชี: นายสิทธวีร์ ธีรกุลชน
  กสิกร: 020-3-14415-6
  ไทยพาณิชย์: 264-262104-4
 2. แจ้งหลักฐานการโอนเงิน
  ทัก Inbox พร้อมแนบหลักฐานการโอนเข้ามา
 3. ตรวจสอบ
  ท่านสามารถติดตามเงินถวายของท่านได้ โดยทางทีมงานจะอัพเดท ทุกยอดรายรับที่มีการโอนเข้ามา (ภายใน 5 วัน) ท่านสามารถตรวจสอบได้ที่เอกสารรายรับ-รายจ่าย เพจ "เรียนพระคัมภีร์กับพี่ซัน"

  หากไม่พบยอดถวายของท่าน สามารถแจ้งทีมงานได้เลย!
  ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตาม รายรับ-รายจ่ายจริง ทุก 3 เดือน

ขอบคุณที่เชื่อในคนรุ่นใหม่
ขอบคุณที่เชื่อในพลังของพระคัมภีร์
ขอบคุณที่มีส่วนช่วยให้คนไทยอ่านพระคัมภีร์ดีขึ้น