เรียนพระคัมภีร์กับพี่ซัน

“เราอยากเห็นคุณอ่านพระคัมภีร์ดีขึ้น”

ทำไมต้องเรา?

เราทำ Content ที่จะช่วยให้คุณอ่านพระคัมภีร์ได้ดีขึ้น ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายที่สุดในวงการ

เราคือใคร?

เราเป็นทีมงานคริสเตียนรุ่นใหม่ที่อยากจะเขย่าวงการพันธกิจพระคัมภีร์
โดยเราทำหน้าที่ตามของประทานที่พระเจ้ามอบให้เรา เช่น เขียน/ตรวจแก้/ทำภาพประกอบ/การตลาด เป็นต้น

คุณค่าที่เรายึดถือ (Core Values)

 1. Minimal
  เราเชื่อเรื่อง “ทำน้อยได้มาก” ชอบความเรียบง่าย ภาพง่าย เข้าใจง่าย แต่ได้ผลมากกว่า!
 2. Deep
  เราค้นคว้าข้อมูลกันอย่างจริงจัง เพื่อให้เนื้อหาลึกจน “ว้าว” และแน่ใจว่าคุณเข้ามาอ่านแล้วจะได้อะไรกลับไป
 3. Open-minded
  เราพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เราเปิดรับความคิดที่แตกต่าง
 4. Equality
  เราชอบความเท่าเทียม เราจึงบริหารงานกันแบบ ไม่มี Hierachy สไตล์เฟรนๆ ไม่มีหัวหน้า

ใครคือพี่ซัน?

ผู้รับใช้เต็มเวลาที่ทำงานใน สมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทย (นคท.)
เป็นสมาชิกคริสตจักรสะพานเหลือง
เป็นพวกคลั่งชีส กินปังใส่ยีสต์ ในตับอ่อนมีซีสต์

หลักข้อเชื่อ

 1. พระคริสตธรรมคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงเป็นพระวจนะของพระเจ้าที่ครบบริบูรณ์ และมีพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตคน
 2. มีพระเจ้าองค์เดียวผู้สำแดงพระลักษณะ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์
 3. พระบิดาทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ ทรงพระชนม์เป็นนิตย์ ทรงฤทธานุภาพทุกประการ ทรงสร้างสรรพสิ่ง
 4. พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าประสูติจากหญิงพรหมจารี โดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงปราศจากบาปทั้งสิ้น ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้การเขน เป็นค่าไถ่บาปของมนุษย์ ทรงถูกฝังไว้ และในวันที่สาม ทรงฟื้นคืนพระชนม์จากตาย เสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้า และจะเสด็จมายังโลกนี้อีก ด้วยฤทธานุภาพและพระเกียรติใหญ่ยิ่ง
 5. พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตกับผู้เชื่อทุกคน เพื่อช่วยคริสเตียนในการดำเนินชีวิต
 6. คนบาปรอดได้โดยพระคุณพระเจ้า เพราะความเชื่อในพระเยซูคริสต์

ติดต่อเรา

อยากชวนพี่ซันไป เทศนา/แบ่งปัน/สอนพระคัมภีร์/เม้าแตก
Inbox เข้ามาใน www.facebook.com/bibleonlinewithson ได้เลย