เรียนพระคัมภีร์กับพี่ซัน

น้ำพระทัย 3 ระดับ [เข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้า #1]

2016-07-01

เข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้า #1
“น้ำพระทัย 3 ระดับ”

เรื่องน้ำพระทัยพระเจ้าเป็นหัวข้อที่คริสเตียนทุกคนอยากรู้แน่นอน เพราะ ถ้าทุกคนรู้น้ำพระทัยพระเจ้าในชีวิตของตัวเอง ชีวิตคงจะง่ายกว่านี้แน่ๆ มันเหมือนกับมีคนคอยบอกว่าเราควรเดินซ้ายหรือขวา ปัญหาก็คือ หลายครั้งเราไม่เข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้า และใช้ชีวิตเหมือนกับคนหลงทาง บทความนี้และต่อๆไป พี่จะอธิบายเรื่องน้ำพระทัยพระเจ้า แบบเข้าใจง่ายให้อ่านกันครับ

Steven Furtick เสนอว่า น้ำพระทัยพระเจ้ามี 3 ระดับด้วยกัน

1. สุดยอดน้ำพระทัย
คือ ระดับสูงสุดของน้ำพระทัย พระเจ้าตั้งใจจะให้มันเกิดขึ้น และยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นแน่ เปรียบเสมือนจุดๆเดียวที่ไม่มีผิดพลาด เช่น พระเยซูต้องถูกตรึงที่กางเขน โยนาห์ต้องไปประกาศที่เมืองนีนะเวห์ เป็นต้น อย่างไรก็ดี อาจไม่ใช่ทุกเรื่องที่จะเป็นสุดยอดน้ำพระทัย

2. น้ำพระทัยทั่วไป
คือ น้ำพระทัยทั่วไปในชีวิต ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีคำตอบเดียว อาจเป็น A หรือ B ก็ได้ เปรียบเสมือนพื้นที่วงกลมสีเทา (ดูตามแผนภาพ) ที่พื้นที่ทั้งหมดในวงกลมนี้ คือน้ำพระทัยทั่วไป ยกตัวอย่างเช่น มื้อนี้เรากินข้าวหรือก๋วยเตี๋ยวดี? ก้าวต่อไปเราจะเดินก้าวเท้าซ้ายหรือขวาก่อนดี? พระคัมภีร์ไม่ได้ระบุ ว่าเราควรก้าวเท้าไหนก่อนดี อันที่จริง จะก้าวเท้าซ้ายก่อนก็ไม่บาป จะเก้าท้าวขวาก่อนก็ไม่บาป ดังนั้น ก้าวซ้ายหรือก้าวขวาก่อนก็ได้ เพราะไม่ใช่ทุกเรื่องที่จะมีแค่คำตอบเดียว ตราบใดที่เรายังทำสิ่งที่อยู่ในพื้นที่วงกลม นั่นก็ถือเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าได้ครับ

3. การควบคุมของพระเจ้า
คือ สิ่งที่อยู่นอกเหนือจากน้ำพระทัยพระเจ้า ยังคงอยู่ในการควบคุมของพระเจ้า แต่เราจะเรียกการกระทำนั้นว่า “ความบาป” ภาษาเดิมของคำว่า “บาป” คือการพลาดไปจากเป้า เช่น ในสวนเอเดนพระเจ้าบอกชัดเจนว่าไม่ให้เอวากินผลไม้สำนึกดีชั่ว แต่เอวาดันไปกิน นี่แหละคือความบาป อย่างไรก็ดีความบาปนี้ก็ยังอยู่ในการควบคุมของพระเจ้า ดังนั้นหากเราไม่ได้ทำตามเป้าที่พระเจ้าอยากให้เป็น (น้ำพระทัยพระเจ้า) ก็คือเรากำลังทำบาปนั่นเองครับ

สรุป น้ำพระทัยมี 3 ระดับด้วยกัน

1. สุดยอดน้ำพระทัย
2. น้ำพระทัยทั่วไป
3. การควบคุมของพระเจ้า

เรื่องที่คริสเตียนมักเข้าใจผิดคือ น้ำพระทัยพระเจ้าเป็นจุด ซึ่งที่จริงหลายเรื่องน้ำพระทัยพระเจ้าเป็นพื้นที่ และเรายังมีสิทธิ์เลือกเดินในพื้นที่นี้ แต่ต้องไม่พลาดออกไป เพราะจะเป็นความบาปได้ครับ

โพสต์หน้าจะมาต่อเรื่องน่าตกใจเกี่ยวกับน้ำพระทัยพระเจ้า รออ่านได้เลย!