เรียนพระคัมภีร์กับพี่ซัน

คริสเตียนมีจุดยืนเกี่ยวกับพระคัมภีร์กี่แบบ?

2016-06-08

คริสเตียนมีจุดยืนเกี่ยวกับพระคัมภีร์กี่แบบ?

ปัจจุบัน มีการแบ่งจุดยืนคริสเตียนต่อพระคัมภีร์หลายแบบมาก แล้วแต่นักวิชาการ แต่พี่ซันว่าแบบที่เข้าใจง่าย น่าจะเป็นประมาณ 4 แบบด้านล่าง พี่ซันไม่ได้มาชักชวนให้เชื่อแบบไหน เพราะ ทุกมุมมองล้วนมีข้อดีแตกต่างกันไป

จุดยืนพระคัมภีร์ 4 แบบ

1. Fundamental
กลุ่มคนที่มีจุดยืนนี้ จะเชื่อว่าพระคัมภีร์ คือ คำพูดของพระเจ้า ไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ และสามารถตีความตามตัวอักษรอย่างตรงไปตรงมาได้เลย เช่น เปาโลบอกห้ามผู้หญิงพูดในที่ประชุม คนกลุ่มนี้ก็จะออกกฎห้ามผู้หญิงพูดที่ประชุมโบสถ์อย่างเด็ดขาด และมีแค่ผู้ชายเท่านั้นที่พูดในที่ประชุมได้

2. Evangelical
คริสเตียนไทยน่าจะอยู่ในกลุ่มนี้เป็นส่วนใหญ่ คือกลุ่มคนที่เชื่อว่าพระคัมภีร์ไม่มีข้อผิดพลาด เช่นเดียวกันข้อแรก แต่จุดที่แตกต่างคือ คนกลุ่มนี้จะไม่ตีความตามตัวอักษรแบบตรงไปตรงมา แต่จะมีการประยุกต์ปรับไปตามยุคสมัย เช่น ผู้หญิงสามารถพูดในโบสถ์ได้เช่นเดียวกับผู้ชาย เพราะวัฒนธรรมและค่านิยมในปัจจุบันมันเปลี่ยนไปแล้ว

3. Neo Evangelical
กลุ่มนี้คล้ายๆกับ Evangelical (แบบที่ 2) ตรงที่ไม่ตีความตามตัวอักษร แต่ต่างกันตรงที่เชื่อว่าพระคัมภีร์อาจมีจุดคลาดเคลื่อน แต่ก็ครบถ้วนพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของพระเจ้า เช่น ตัวเลขอายุคนในพระคัมภีร์อาจมีความคลาดเคลื่อนไปบ้าง แต่ส่วนเนื้อความที่ช่วยให้มนุษย์ได้รับความรอดมีเพียงพออย่างแน่นอน

4. Liberal
คนกลุ่มนี้มองพระคัมภีร์เป็นหนังสือที่ดี แต่ก็เป็นเพียง “หนังสือประวัติศาสตร์” เล่มหนึ่งเท่านั้น ซึ่งถูกบันทึกโดยมนุษย์ และไม่มีสิทธิอำนาจ บางส่วนอาจได้รับการดลใจ แต่บางส่วนก็ไม่ได้รับการดลใจ

สรุป

ถ้าใครมีจุดยืนของตัวเองแล้วก็ดีมาก! แต่ถ้าใครยังไม่มีก็ลองศึกษาพระคัมภีร์แล้วสร้างจุดยืนดูนะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆในการศึกษาพระคัมภีร์ให้ลึกขึ้นไปอีกนะครับ :)