เรียนพระคัมภีร์กับพี่ซัน

4 ขั้นตอนรู้น้ำพระทัยพระเจ้า [Video]

2016-08-20

พระเจ้าอยากให้จีบคนไหน? ต้องเรียนคณะไหน? ทำงานอะไร?
มาร่วมหาน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างเป็นระบบ ง่ายๆ ดูจบใน 7 นาที