เรียนพระคัมภีร์กับพี่ซัน

Context is king

2016-06-20

ในวงการ Marketing “Content is king” แต่ในการศึกษาพระคัมภีร์ “Context is king” ครับ

แน่นอนคำว่า “King” ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการเป็นกษัตริย์จริงๆ แต่เป็นสำนวนภาษาอังกฤษที่สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งนั้นคือแก่นหลักที่มีความสำคัญมากจริงๆ

ในแง่ของการทำ Marketing สิ่งที่สำคัญมากๆ คือ “Content” ฉันใดก็ฉันนั้น

ในการศึกษาพระคัมภีร์ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลย คือ “Context” หรือ บริบท การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยบริบท จะช่วยทำให้น้องอ่านพระคัมภีร์เข้าใจมากขึ้นและตีความไม่เพี้ยนด้วย

สรุป

จำไว้เลยนะครับ อ่านพระคัมภีร์ครั้งหน้า ต้องเริ่มต้นจาก Context ก่อนเสมอ!
#โมเดลCBA #อยากรู้ทำไง #ต้องดูวิดีโอ #3ขั้นตอนอ่านพระคัมภีร์ให้เข้าใจ #เลื่อนลงไป #แล้วกดplay