เรียนพระคัมภีร์กับพี่ซัน

สรุปหนังสือ "คริสต์ศาสนศาสตร์ใกล้ตัว"

2017-07-30

ขี้เกียจอ่านหนังสือเอง
ขอสรุปเลยได้มะ?

พี่ซันจัดให้สั้นๆ อ่านจบใน 5 นาที
เลื่อนไปอ่านเลยจร้า

Highlights

- ใครๆก็เป็นนักศาสนศาสตร์ได้ แม้แต่คุณ… คุณนั่นแหละ!
- ทำไมคนไทยถึงใช้คำว่า “สิ่งศักดิ์สิทธิ์” ไม่ใช้ “ผู้ศักดิ์สิทธิ์”

- คืองี้ กนกบรรณสาร เพิ่งเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่ล่าสุด “คริสต์ศาสนศาสตร์ใกล้ตัว : มุมมองใหม่” โดย อ.กอฟ แห่งแมคกิลวารี ในต้นเดือนที่ผ่านมา

- ที่มันดีงาม พระราม8 ก็เพราะประเทศเราไม่ค่อยมีหนังสือศาสนศาสตร์แบบไทยๆ ส่วนมากก็เป็นของตะวันตก แล้วแปลมา

- มันจึงมีประโยชน์มากเลย อยากให้น้องๆได้มีโอกาสอ่าน เริ่มต้นจากอ่านสรุปของพี่ซัน (จบใน 5 นาที) กันก่อนเล้ย
.
.
.
=== บทที่ 1 ศาสนศาสตร์คือรัย? ===

- หลายคนอาจรู้สึก “งงเด้ งงเด้” เวลาพูดคำว่าศาสนศาสตร์ จริงๆแล้วมันง่ายมากเลยนะ มันคือ…

- ศาสนศาสตร์ (Theology) = การคิดหาเหตุผลเกี่ยวกับ “ความจริง” สูงสุด

- ทุกคนจึงเป็นนักศาสนศาสตร์ในตัว ไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไร เพราะเราล้วนหาเหตุผลของ “ความจริง” ต่างๆ

- และพระเจ้าคาดหวังให้คริสเตียนทุกคนเป็น “นักคริสต์ศาสนศาสตร์”

- คริสต์ศาสนศาสตร์ = การที่ผู้เชื่อพยายามหาคำตอบเกี่ยวกับ “ความจริง” นั้นๆว่า สิ่งที่ตนทำนั้นสอดคล้องกับน้ำพระทัยพระเจ้าไหม และเหมาะสมเพียงใด

- เช่น ถ้าพยายามหาคำตอบว่า สวรรค์คืออะไร? เป็นยังไง? = ศาสนศาสตร์เรื่อง “สวรรค์”
แต่ถ้าอยากรู้ว่าคริสเตียนควรคิดกับเรื่อง “สวรรค์” ยังไง? = คริสต์ศาสนศาสตร์เรื่อง “สวรรค์”

- ดังนั้น พวกบทความที่พี่ซัน ตั้งคำถามด้านต่างๆในการใช้ชีวิต ก็คือเป็นการพยายามหา “คริสต์ศาสนศาสตร์” นั่นเอง

- นอกจากนี้ คริสต์ศาสนศาสตร์ไม่ใช่เริ่มต้นจากเหตุผลเพื่อสร้างความเชื่อ แต่มันเริ่มต้นจากความเชื่อ แล้วหาเหตุผลมาเสริมความเชื่อนั้น

- ที่เราไม่สามารถนำเหตุผลนำหน้าความเชื่อได้ เพราะความรู้มนุษย์จำกัด เหตุผลจึงไม่สามารถอธิบายพระเจ้าได้หมด เราต้องมีความเชื่อเป็นรากฐานก่อน

- สำคัญ!!! ไม่มีคริสต์ศาสนศาสตร์ใดที่สมบูรณ์แบบและใช้ได้กับทุกที่ทุกเวลา มันต้องเปลี่ยนแปลงไปตามบริบท

- คริสต์ศาสนศาสตร์ที่ดีจึงไม่ใช่งานเขียนวิชาการที่สมบูรณ์แบบ แต่เป็นศาสนศาสตร์ที่ทำให้คริสเตียนใช้ชีวิตสอดคล้องกับความจริงของพระเจ้า

- การสร้างคริสต์ศาสนศาสตร์ที่ดี มี 3 องค์ประกอบ

1.พระคัมภีร์ = เข้าใจภาพรวม ศึกษาพระคัมภีร์อย่างถูกต้องตามบริบท

2.คำสอนคนอื่นๆ = ทั้งคำสอนที่ตกทอดมาในอดีต และคำสอนเพื่อนคริสเตียนคนอื่น จะช่วยทำให้ศาสนศาสตร์เราคมขึ้น (ไม่ใช่ให้เชื่อตามแบบไม่คิด)

3.บริบท = เข้าใจวัฒนธรรมของพื้นที่นั้น + เรียนรู้สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง --> คริสต์ศาสนศาสตร์คมขึ้น

.
.
.
=== บทที่ 2 การทรงสร้าง ===

- ยกตัวอย่าง ถ้าเราจะหาคริสต์ศาสนศาสตร์เกี่ยวกับ “การสร้างโลก” ตามหลักการพระคัมภีร์

เราก็จะใช้ 3 องค์ประกอบ จากบทก่อนหน้า ในการสร้างคริสต์ศาสนศาสตร์

1.ศึกษา = ไปอ่าน ปฐก. 1-2 และ วว. 21-22 เราจะพบว่า พระเจ้าเป็นผู้สร้างองค์เดียว และพระเจ้ากำลังสร้างโลกขึ้นใหม่

2.คำสอนคนอื่นๆ = หลักข้อเชื่ออัครธรรมทูต / เพลงฮิม ว่าพูดเรื่องการทรงสร้างยังไง

3.บริบทไทย = เราไม่ควรไหว้ต้นไม้ หรือกลัวผี เพราะมันเป็นเพียงสิ่งที่พระเจ้าสร้าง , เราควรช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ
.
.
.
=== บทที่ 3 สิ่งศักดิ์สิทธ์ ===

- คนไทยเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์สากลโลก (คืออะไรก็ตามที่ศักดิ์สิทธิ์ในโลก ตรูเอาหมด)

- จุดน่าสนใจคือ คนไทยไม่ใช้ “ผู้ศักดิ์สิทธิ์” (สิ่งมีชีวิต) แต่ใช้ “สิ่งศักดิ์สิทธิ์” (ไม่มีชีวิต) อาจเพราะคิดว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นห่างไกล ไม่ได้มีชีวิตจริงๆ ใช้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการมนุษย์เท่านั้น

- การทำความเข้าใจ “สิ่งศักดิ์สิทธิ์” ตามมุมมองพระคัมภีร์ จึงช่วยคนไทยหลุดจากกรอบนี้ได้
.
.
.
=== บทที่ 4 ตรีเอกภาพ ===

- เราอาจสับสนกับคำสอนหรือทฤษฎีต่างๆ ถ้าเราไม่เข้าใจตรีเอกภาพจริงๆ

- ตรีเอกภาพเป็นแบบอย่างต่อพวกเราในแง่ การอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวและชุมชน
.
.
.
=== บทที่ 5 พระเยซูคริสต์เป็นผู้ใดและช่วยชั้นอย่างไร ===

- พระเยซูไม่ได้เป็นเพียงแค่ศาสดาของศาสนาคริสต์

- พระเยซูเป็นพระเจ้า 100% และ มนุษย์ 100%

- เรื่องพระเยซูเป็นข่าวดี เพราะมันช่วยให้คนไทย “หลุดพ้น” ได้
.
.
.
=== บทที่ 6 พระวิญญาณบริสุทธิ์ ===

- คนไทยชอบมองคำว่า “วิญญาณ” ไม่ดี ก็เลยอาจจะมีอคติหน่อยๆ

- ซึ่งจริงๆแล้ว พระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็น “พระเจ้า” จริงๆนะ แล้วก็ช่วยเราหลายอย่างเลย

- พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตเราและสังคมไทยให้ดีขึ้นได้
.
.
.
=== บทที่ 7 คุณค่าของมนุษย์ ===

- คุณค่าของมนุษย์ถูกบิดเบือนด้วยค่านิยมต่างๆ

- เราจึงต้องมองคุณค่าของมนุษย์ด้วยคริสต์ศาสนศาสตร์ให้ถูกต้อง

1.มนุษย์เป็นพระฉายของพระเจ้า
2.ทุกคนได้รับหน้าที่จากพระเจ้า --> ต้องช่วยกันพัฒนาสังคม
3.ทุกคนมีโอกาสถูกสร้างใหม่จากพระเจ้า

- ดังนั้น อย่าตัดสินคุณค่ามนุษย์คนอื่นแบบฉาบฉวย และควรจะเคารพตัวเองกับผู้อื่น
.
.
.
=== บทที่ 8 ความทุกข์ ===

- โลกเรามีความทุกข์เต็มไปหมด

- สาเหตุของความทุกข์มี 4 ประการ

1.ความบาป (Retribution) = เราโดนลงโทษ เพราะเราไม่เชื่อฟังพระเจ้า

2.เป็นแบบแผนของการทรงสร้าง = พระเจ้าสร้างมนุษย์มาให้ต้องเจอความทุกข์และความตายอยู่แล้ว ตั้งแต่ในสวนเอเดนล่ะ

3.การกดขี่ของเพื่อนมนุษย์ = ความยากจน การเอารัดเอาเปรียบของคนอื่น ทำให้เราทุกข์ได้

4.ไม่สามารถอธิบายได้ = ก็แค่ทุกข์อ่ะ ไม่มีเหตุผลอะไร ex. โยบ

- แทนที่เราจะบ่นว่า “ทำไมพระเจ้าทำแบบนี้?” ให้เราถามว่า “เราควรจะตอบสนองยังไง?”

- เช่น มีความเชื่อ อดทน ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เป็นต้น
.
.
.
- อย่างไรก็ดี นี่มันการสรุปความคิดจากพี่ซันเท่านั้น ดีที่สุด คือน้องไปอ่านหนังสือเอง

- เพราะหนังสือจะช่วยให้น้องเห็นลำกับความคิดในการสร้างศาสนศาสตร์ที่ดี

- สนใจหนังสือ คลิกเบย!
https://www.facebook.com/commerce/products/1567128233328523

สรุป

- พระเจ้าคาดหวังให้คริสเตียนทุกคนเป็น “นักคริสต์ศาสนศาสตร์”
- 3 องค์ประกอบในการสร้าง คริสต์ศาสนศาสตร์
1. พระคัมภีร์
2. คำสอนคนอื่นๆ
3. บริบท