เรียนพระคัมภีร์กับพี่ซัน

3 สิ่งที่ทำให้คุณอ่านพระคัมภีร์ลำเอียง

2016-12-18

“ไม่มีใครสามารถอ่านพระคัมภีร์แบบไม่ลำเอียงได้”
เห้ย ทำไมอะ!?

อยากรู้ เลื่อนนิ้วเบย

มีอย่างน้อย 3 สิ่ง ที่ทำให้น้องอ่านพระคัมภีร์ลำเอียง มีอะไรบ้าง…

1. วัฒนธรรม

- คือ สิ่งที่สังคมเห็นว่าดีงาม เช่น การไหว้ = ดี // ค้าทาส = ไม่ดี

- ทีนี้ ไอความคิดที่ว่า อะไรดี/ไม่ดี เนี่ยมันฝังรากลึกในความคิดของคน ทำให้แม้ว่าจะอ่านพระคัมภีร์ เราก็ “ไม่” สามารถสะบัดความคิดพวกนี้ทิ้งไปได้

- ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดมากคือ เรื่อง “ทาส” ถ้าน้องอยู่ในยุคพระเยซู
• การมีทาส = พระคัมภีร์ยอมรับได้
แต่ถ้าวาร์ปมาอยู่กรุงเทพตอนนี้
• การมีทาส = ผิดพระคัมภีร์อย่างแรง

- จะสังเกตได้ว่า วิธีการอ่านพระคัมภีร์ของคนยุคนี้กับยุคนั้น มันจึงเป็นคนละเรื่องเลยนะ เหตุผลเพราะ “วัฒนธรรม” ที่เข้ามามีผลกับการอ่านพระคัมภีร์ของน้องนั่นเอง

2. ความเชื่อส่วนบุคคล

- การแบ่งประเภทความเชื่อส่วนบุคคลที่ง่ายที่สุด ก็คงเป็น “ฝั่งซ้าย” กับ “ฝั่งขวา”
• ฝั่งขวา = พวกอนุรักษ์นิยม (Conservative) มักเชื่อใน “ประเพณี”
• ฝั่งซ้าย = พวกเสรีนิยม (Liberal) มักเชื่อใน “เสรีภาพ และความเท่าเทียม”

- ยกตัวอย่างเช่น ถ้าน้องเป็นฝั่งซ้าย (เชื่อในเสรีภาพ) น้องอ่านพระคัมภีร์ก็จะมองว่า พระเจ้าสร้างให้ผู้หญิงมีเสรีภาพเท่ากับผู้ชาย แต่ฝั่งขวาอ่านแล้วจะไม่ได้โทนนี้

- การจะกำหนดว่าน้องเกิดมาเป็น ซ้าย หรือ ขวา มันขึ้นอยู่กับพระเจ้าสร้างน้องมาแบบไหน ความเชื่อลึกๆของน้องเนี่ยแหละ มันจะกำหนดว่าน้องชอบพรรคการเมืองแบบไหน ชอบโบสถ์แบบไหน
ถามใจเทอว์ดู

- ยังไงก็ตาม แม้แต่คนในครอบครัวเดียวกัน ก็อาจจะมีความเชื่อส่วนบุคคลที่แตกต่างคนละด้านเลย ก็เป็นได้

3. นักวิชาการ

- คืองี้ นักวิชาการอาจ “ครอบงำ” วิธีที่เราอ่านพระคัมภีร์มากกว่าที่เราคิด

- ยกตัวอย่างเช่น คาลวิน นักคิดแห่งศตรวรรษที่ 15 ก็ครอบงำ แนวทางการอ่านพระคัมภีร์ของคนมาเกือบ 500 ปีแล้ว บรรดาผู้สอนพระคัมภีร์ทั้งหลายก็ต้องอ่านงานเขียนเขา แล้วก็มาสอนพวกเราต่อเนี่ยแหละ

ดังนั้น เวลาน้องอ่าน โรม บทที่ 9 -11 เนี่ย แทบเป็นไปไม่ได้เลย ที่หน้าของคาลวินจะไม่ลอยอยู่ตรงนั้น (ไม่ใช่ผีนะ) เพราะน้องรับการสอนมาจากผู้ที่รับอิทธิพลมาจากคาลวินอีกต่อหนึ่ง

----------------

อ่านพระคัมภีร์ลำเอียงแบบนี้ก็ไม่โอดิเพ่?
ทำไงดีอะ?

- อย่างที่บอกครับ คือ เรากำจัดปัญหานี้ให้หมดไป “ไม่ได้” แต่ที่เราทำได้คือ “ลด” พลังของมัน

- วิธีการลดพลังของมัน คือ ขณะที่เราอ่านพระคัมภีร์ให้เราตั้งคำถามว่า “มีความคิดอะไรเด้งขึ้นมาบ้าง” เช่น
• ค้าทาสไม่ดี (กำลังลำเอียงด้าน : วัฒนธรรม)
• เชื่อในเสรีภาพ (กำลังลำเอียงด้าน : ความเชื่อส่วนบุคคล)
• อ่านตีความแบบคาลวิน (กำลังลำเอียงด้าน : นักวิชาการ)

- การตั้งคำถามนี้ จะทำให้เราฉุกคิดได้ว่า เรากำลังอ่านพระคัมภีร์แบบลำเอียง อยู่นิหว่า!

- และเมื่อเราคิดได้ว่า เรากำลังอ่านพระคัมภีร์ลำเอียง ก็ให้เรา “ถ่อมใจ” และ “รับฟัง” ความคิดที่แตกต่าง เพราะว่าตัวเราเองก็อ่านพระคัมภีร์อย่างลำเอียงเหมือนๆกันนั่นแหละ

สรุป

- “ไม่มีใคร” สามารถอ่านพระคัมภีร์แบบไม่ลำเอียงได้
- 3 สิ่งที่ทำให้เราอ่านพระคัมภีร์ลำเอียง คือ
1. วัฒนธรรม
2. ความเชื่อส่วนบุคคล
3. นักวิชาการ
- คำถามที่ใช้ลดความลำเอียงคือ “มีความคิดอะไรเด้งขึ้นมาบ้าง?”

References

วิดีโอเพิ่มความเข้าใจเรื่องนี้
https://www.youtube.com/watch?v=9epTN0b6FP4&feature=share