เรียนพระคัมภีร์กับพี่ซัน

3 เหตุผลที่วัยรุ่นไทยอ่านพระคัมภีร์ไม่เข้าใจ

2016-05-05

1. วัฒนธรรมที่แตกต่าง
เนื้อเรื่องในพระคัมภีร์ส่วนมากอยู่ภายใต้วัฒนธรรมของคนยิว ดังนั้น ชื่อคน ประเพณี วิถีชีวิต จึงแตกต่างกับวัฒนธรรมไทยมาก

2. เขียนเมื่อ 2,000 ปีก่อน
พระคัมภีร์ทั้งเล่มต้องใช้เวลาเขียนมากกว่า 1,500 ปี และถูกเขียนเสร็จไปเมื่อ 2,000 กว่าปีก่อน อุบ๊ะ!! อ่านจดหมายเก่าวิชาภาษาไทยว่ายากแล้ว อันนี้เก่ากว่าเยอะ ดังนั้นเป็นเรื่องท้าทายมากๆในการประยุกต์พระคัมภีร์ให้เข้ากับยุคศตวรรษที่ 21 นี้

3. ภาษา
พระคัมภีร์ไม่ได้ถูกเขียนขึ้นด้วยภาษาไทยหรืออังกฤษ แต่เป็นภาษาดั้งเดิมอย่างฮีบรูและกรีก มากไปกว่านั้นฉบับภาษาไทยที่เราอ่านก็แปลต่อจากภาษาแปลอื่นมาอีกทีหนึ่ง จึงเป็นอุปสรรคใหญ่ในการเข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำ