เรียนพระคัมภีร์กับพี่ซัน

คริสเตียนทำงานวันอาทิตย์ได้ไหม?

2017-06-11

ลาหยุดไม่ได้จริงๆ
ลักษณะงานมันเป็นแบบนี้
ทำไงดี?

คำตอบอยู่ข้างล่างนี้จ้า

Highlights

- คริสเตียนนมัสการไม่ตรงกับวันสะบาโตดั้งเดิม
- ในบัญญัติ 10 ประการ มีหนึ่งข้อที่ไม่ได้ไปต่อ!!

- ไม่ใช่ทุกคนจะลางานวันอาทิตย์ได้ ในขณะที่ทุกคนได้ไปโบสถ์​ เราต้องมาทำงาน!!

- ความรู้สึกผิดก็เกิดขึ้นในจิตใจทันที ว่าการไปทำงานวันอาทิตย์แบบนี้ ผิดบาปไหม? จะถูกหินขว้างให้ตายไหม? (กดว 15:32-36)

- พี่ซันขอตอบเลยว่า…
.
.
.
“ไม่บาปครับ”
ขอยืนยันด้วยเหตุผล 2 ข้อ ตามนี้

1. สะบาโตจริงๆไม่ใช่วันอาทิตย์ด้วยซ้ำ

- คืองี้ คริสเตียนชอบเรียกวันอาทิตย์ว่า “วันสะบาโต” แต่ตามปฏิทินยิวแล้วเนี่ย วันสะบาโตคือ วันเสาร์ครับ

- การเปลี่ยนมานมัสการวันอาทิตย์เพิ่งเกิดขึ้นหลังยุคพระเยซูครับ (กจ. 20:7) และถูกตั้งเป็นวันหยุดในยุคของคอนแสตนติน คศ. 321

- กลุ่มเซเว่นเดย์ แอดเวนทิสต์ ที่จัดนมัสการวันเสาร์ จึงตรงกับวันสะบาโตดั้งเดิมครัช

- พูดง่ายๆก็คือ ถ้าจะเคร่งว่าวันสะบาโตห้ามทำงาน ก็ต้องสั่งห้ามทำงานวันเสาร์ครับ ไม่ใช่วันอาทิตย์

- แต่อย่างไรก็ดี การสั่งห้ามทำงานวันเสาร์ก็ยังไม่ใช่ประเด็นอีกอยู่ดี เพราะว่า…
.
.
.
=== 2. สะบาโตถูกตีความหมายให้ชัดเจนขึ้นแล้ว ===

- ในบัญญัติ 10 ประการมีคำสั่งชัดเจนว่า ห้ามทำงานในวันสะบาโต (อพย. 20:8-10)

- จุดน่าสนใจคือ ทั้ง 9 ข้อถูกนำมาพูดซ้ำอีกในพันธสัญญาใหม่ (มธ. 19:18, รม. 13:9) มีเพียงข้อเดียวที่ไม่ได้ไปต่อ… นั่นคือ สะบาโต นั่นเอง!!

- ถ้าจะพูดให้ถูกต้องคือ สะบาโตถูกนำมาตีความหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในพันธสัญญาใหม่

- เมื่อสาวกของพระเยซู ทำงานในวันสะบาโต แล้วโดนฟาริสีถามว่า “เห้ย ทำงี้ได้ไง!!” พระเยซูตอบกลับไปว่า “สะบาโตตั้งไว้เพื่อมนุษย์ ไม่ใช่มนุษย์เพื่อสะบาโต” (มก. 2:27) #ความหมายชัดเจนขึ้น

- เปาโลย้ำเข้าไปอีกว่า อย่าตัดสินคนอื่นที่ทำงานในวันสะบาโต (รม. 14:4-6, คส. 2:16-17) เพราะไอ้สิ่งนี้เป็นเพียงเงา ที่จะชี้ให้เห็นถึงการหยุดพักที่แท้จริงในพระเยซูต่างหาก (ฮบ. 4:1-11) #ความหมายชัดเจนขึ้น
.
.
.
- อย่างไรก็ดี แม้เราจะสามารถทำงานวันอาทิตย์ได้ แต่ตัวผมเองก็เชียร์ให้ทุกคนมีวันหยุดพักนะครับ

- ตัวอย่างที่ดีก็คือ “ศิษยาภิบาล” เพราะเขาต้องทำงานวันอาทิตย์ และโบสถ์ก็มักจะให้เขาได้หยุดพัก 1 วันระหว่างสัปดาห์

- การบ้างานโดยไม่หยุดพัก จะทำให้ชีวิตคริสเตียนพังได้ง่ายๆ

- สะบาโตที่แท้จริงจึงเป็นเรื่องของ “จังหวะ” ในการหยุดพัก ไม่ใช่ห้ามทำงานวันอาทิตย์ครับ :D

- นอกจากนี้ ถ้าต้องทำงานวันอาทิตย์จริงๆ ก็หาโอกาสไปสามัคคีธรรมกลุ่มเซลระหว่างสัปดาห์ด้วยนะครับ #รักนะ #จึงอยากให้ไป
.
.
.
# สรุป
- ทำงานวันอาทิตย์ไม่ใช่ความบาป เพราะ…
1.สะบาโตจริงๆไม่ใช่วันอาทิตย์ด้วยซ้ำ
2.สะบาโตถูกตีความหมายให้ชัดเจนขึ้นแล้ว
- สะบาโตที่แท้จริงจึงเป็นเรื่องของ “จังหวะ” ในการหยุดพัก ไม่ใช่ห้ามทำงานวันอาทิตย์