เรียนพระคัมภีร์กับพี่ซัน

คริสเตียนผู้หญิงจีบผู้ชายก่อนได้ไหม?

2017-11-24

ถ้าคุณรู้จักน้องผู้หญิงคริสเตียนที่ยัง “โสด” อยู่
รีบแท๊กเขาด่วนๆ
แล้วมาดูคำตอบจากวิดีโอกัน!