เรียนพระคัมภีร์กับพี่ซัน

สิบลดไม่ถวายให้โบสถ์ได้ไหม?

2017-05-25

แบ่งสัดส่วนไปช่วยพันธกิจอื่นได้ไหม
ให้คนจนแทนได้เปล่า

อยากรู้ เลื่อนลงเลยจ้า

Highlights

- ผู้นำโบสถ์จะใช้เงินยังไง มันไม่เกี่ยวกับน้องจริงหรือ?
- ทำไมการถวายเงินให้มิชชันนารีก็เป็นเงินถวายในสายตาพระเจ้าเหมือนกัน?

- ก่อนอื่น ใครยังไม่ได้อ่านเรื่อง “ไม่ถวายสิบลดได้ไหม?” ไปอ่านก่อนได้เลย จะได้เข้าใจมุมมองสิบลดนะคร้าบ https://goo.gl/uezu6J

- มาทำความเข้าใจตรงกันก่อนว่า เราต้องถวายให้พระเจ้า 100% และคริสเตียนไม่ได้อยู่ภายใต้บัญญัติ 10% อีกต่อไป

- กลับมาที่คำถาม “สิบลดไม่ถวายให้โบสถ์ได้ไหม?” พี่ซันยอมรับว่า นี่เป็นคำถามที่ตอบยากสุดๆ เพราะพระคัมภีร์ไม่ได้เขียนฟันธงไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น น้องควรพึ่งพาสติปัญญาจากพระเจ้าในการหาคำตอบเรื่องนี้
อย่าฟังจากปากพี่ซันแบบไม่คิด
อย่าฟังจากปากคนอื่นแบบไม่คิด

- พอคำตอบมันไม่ชัดเจน ก็เลยมีคริสเตียนที่มองเรื่องนี้ต่างกันครับ ขอแบ่งง่ายๆ เป็น 2 กลุ่ม ตามนี้
.
.
.
=== 1. ต้องถวายให้โบสถ์ทั้งหมด ===

- จุดยืนกลุ่มนี้ชัดเจนครับ คือ 10% แรกต้องถวายให้โบสถ์ที่ตัวเองอยู่เท่านั้น เกินกว่านี้ค่อยไปถวายพันธกิจอื่น

- กลุ่มนี้จะอ้างพระคัมภีร์ในพันธสัญญาเดิมว่า พระเจ้าสั่งให้เขาถวายเข้าพระนิเวศของพระเจ้า (ฉธบ 14:22-27, มลค 3:10)

- อีกตัวอย่างหนึ่งคือ พระเจ้าสั่งให้เก็บเกี่ยว (เอาไปถวายก่อน) แล้วค่อยเหลือไว้ส่วนหนึ่งสำหรับคนด้อยโอกาส (ฉธบ. 24:19-21) จึงมีการตีความว่า สิบลดต้องให้โบสถ์ เกินกว่านั้นถึงจะให้กับคนยากจนได้

- ส่วนเรื่องพันธกิจอื่นๆก็ไม่ต้องห่วงนะ เพราะโบสถ์มีหน้าที่ในการบริหารเงินเหล่านี้ เพื่อนำไปใช้ในพันธกิจอื่น งานมิชชั่น ช่วยเหลือคนจนอยู่แล้ว ดังนั้นถวายให้โบสถ์ = ถวายให้ที่อื่นด้วย

- และถ้าโบสถ์ใช้เงินไม่คุ้มค่า ก็เป็นเรื่องของผู้นำโบสถ์ที่เขาจะต้องรับผิดชอบกับพระเจ้าเอง ยังไงๆ มันก็เป็นหน้าที่ของน้องที่จะต้องถวายเข้าโบสถ์อยู่ดี
.
.
.
=== 2. ไม่จำเป็นต้องถวายให้โบสถ์เท่านั้น ===

- จุดยืนกลุ่มนี้ เห็นด้วยกับการถวายเงินเข้าโบสถ์ครับ เพียงแต่ว่า มันไม่ได้เป็นกฎบังคับที่จะต้องถวายให้ครบ 10% ทั้งหมด

- กลุ่มนี้จะอ้างว่า เราถวายเงินให้พระเจ้าครับ ไม่ได้ถวายให้มนุษย์ ดังนั้นเราถวายให้พระเจ้า มันสำคัญด้วยหรือว่าจะต้องถวายผ่านทางโบสถ์เท่านั้น?

- นอกจากนี้ เราไม่ได้อยู่ในยุคธรรมบัญญัติแล้ว ตัวเลข 10% จึงไม่ได้มีความสำคัญอีกต่อไป ดังนั้น ทำไมถึงต้องกำหนดด้วยว่าต้องถวายเข้าโบสถ์ 10% ก่อนด้วย?

- เปาโล (ซึ่งทำหน้าที่มิชชันนารี) เรียกของถวายที่ฟิลิปปีให้เขามาว่าเป็น “เครื่องบูชาที่พระเจ้าพอพระทัย” (ฟป. 4:18) นั่นแปลว่า เงินถวายไม่ใช่แค่เงินที่ให้โบสถ์เท่านั้น แต่เงินที่เราส่งไปช่วยมิชชันนารีก็เป็นเงินถวายในสายตาพระเจ้าเหมือนกัน

- Teddy Ray นักเขียนและศิษยาภิบาล จึงเสียดสีตลกร้ายเอาไว้ว่า “ถ้าผู้นำโบสถ์สั่งให้คุณถวายสิบลดเข้าโบสถ์เพราะพันธสัญญาเดิม ถ้างั้นก็ท้าให้เขาบริหารเงินโบสถ์แบบพันธสัญญาเดิมไปด้วยเลยสิ”

- ดังนั้น ถ้าพระเจ้าจะเร้าใจให้เขาแบ่งถวายพันธกิจอื่นในสัดส่วน 10% แรก มันก็ไม่น่าผิดหลักพระคัมภีร์อันไหนนินา
.
.
.
-ยังไงก็ตาม เรื่องนี้เป็นประเด็นที่อ่อนไหว ดังนั้น เราต้องอธิษฐานพึ่งพาสติปัญญาจากพระเจ้ามากๆ นะครับ เพื่อที่น้องจะได้รู้ว่าควรตัดสินใจในการถวายยังไง

สรุป

- คำถามนี้ ไม่ได้มีคำตอบฟันธงจากพระคัมภีร์ จึงมีแนวคิดคริสเตียน 2 แบบ
1. ต้องถวายให้โบสถ์ทั้งหมด
2. ไม่จำเป็นต้องถวายให้โบสถ์เท่านั้น
-เราต้องอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าในการตัดสินใจเรื่องการถวาย

References

ความเห็นฝั่งต้องถวายให้โบสถ์ทั้งหมด
https://www.stewardship.com/articles/does-my-giving-have-to-go-to-a-church

ความเห็นฝั่งต้องถวายให้โบสถ์ทั้งหมด
http://archives.relevantmagazine.com/god/church/it-ok-give-charities-instead-tithe

ความเห็นฝั่งไม่จำเป็นต้องถวายให้โบสถ์เท่านั้น
https://www.compellingtruth.org/tithe-church-ministry.html

ความเห็นฝั่งไม่จำเป็นต้องถวายให้โบสถ์เท่านั้น
https://www.gotquestions.org/tithes-church-ministry.html

ประโยคเสียดสีตลกร้ายของ Teddy Ray
http://teddyray.com/the-most-theologically-destructive-phrase-uttered-each-sunday