เรียนพระคัมภีร์กับพี่ซัน

ปัญญา 3 ประการ [คำสอนคริสต์กับพุทธคล้ายกันตรงไหน? #2]

2016-11-11

เราจะฉลาดขึ้นได้อย่างไร?
เราสามารถเรียนรู้ยังไงได้บ้าง?
ปัญญา 3 นี่คล้ายกับคำสอนไหนในพระคัมภีร์?

แล้วเราจะได้ “ปัญญาที่แท้จริง” มายังไง?
บทความนี้ มีคำตอบ!

พุทธ

- เรื่องเริ่มจาก พระพุทธเจ้าเสนอว่า มนุษย์นั้นสามารถเรียนรู้ได้ ผ่าน 3 ช่องทาง ซึ่งเรียกว่า “ปัญญา 3 ประการ”

1. อ่าน/ฟัง/เห็น = สุตมยปัญญา

2. คิดพิจารณาไตร่ตรอง/ใคร่ครวญ = จินตามยปัญญา

3. ลงมือปฏิบัติ = ภาวนามยปัญญา

- อันที่จริง ต้องบอกว่า ปัญญา 3 ประการ นั้นเป็นแนวคิดที่สากลทั่วไปมากๆ เพราะไม่ว่าศาสนาไหน ก็ยอมรับว่ามนุษย์ “เรียนรู้” ผ่านช่องทางเหล่านี้จริงๆ

คริสต์

- เราพบว่า เปาโล สอนให้ชาวฟิลิปปีเรียนรู้ผ่านกระบวนการคล้ายๆ ปัญญา 3 ประการเช่นกัน พี่ซันขออธิบายง่ายๆ ดังนี้

1. รับคำสอน
เปาโลเริ่มด้วยการสอนและหนุนใจชาวฟิลิปปีมากกว่า 3 บท (ฟป. 1:1-4:7)

2. ใคร่ครวญ
หลังจากรับคำสอนเปาโลก็ขอให้ “ใคร่ครวญ” ในสิ่งที่จริง สิ่งที่น่าเอาไปใช้ (ฟป. 4:8)

3. นำไปปฏิบัติ
ปิดท้ายด้วยการหนุนใจว่า ให้กระทำทุกสิ่งที่ได้เรียนรู้มา (ฟป. 4:9)

- อู้วหูวววว O_o เปาโลใช้ท่าคล้ายๆ “ปัญญา 3” ในการสอนชาวฟิลิปปีด้วยนะเนี่ย ว่าแต่ในยุคปัจจุบันนี้ เราคริสเตียนจะสามารถประยุกต์ใช้ปัญญา 3 กับการดำเนินชีวิตผู้เชื่อได้อย่างไรบ้าง?

- น้องสามารถเรียนรู้ “ปัญญาที่แท้จริง” ของพระเจ้า ผ่านทั้ง 3 แนวทาง ไปพร้อมๆ กันเลยก็ได้ อย่าทำแค่ทางใดทางหนึ่ง รับรองว่าน้องจะได้เรียนรู้แบบจัดเต็มแน่นอน

1. อ่านพระคัมภีร์ / ฟังเทศนา
2. อธิษฐาน / ใคร่ครวญ
3. ออกไปรับใช้ / ประกาศ

- พี่ซันหนุนใจนะครับ อ่านพระคัมภีร์แล้วอย่าลืมกลับไปใคร่ครวญและนำไปปฏิบัติด้วยนะ รับรองว่าได้ “ปัญญาที่แท้จริง” ไปแหงมๆ :)

สรุป

- พระพุทธเจ้าสอนว่า ปัญญาเกิดจากการ
อ่าน/ฟัง/เห็น, ใคร่ครวญ, ลงมือปฏิบัติ
- เปาโลใช้แนวทางคล้ายๆ กันกับชาวฟิลิปปี คือ รับคำสอน, ใคร่ครวญ, นำไปปฏิบัติ
- คริสเตียนสามารถเรียนรู้ “ปัญญาที่แท้จริง” ของพระเจ้า ผ่านทั้ง 3 แนวทาง เช่น การอ่านพระคัมภีร์ อธิษฐานใคร่ครวญ และออกไปรับใช้