เรียนพระคัมภีร์กับพี่ซัน

คริสเตียนกับการเข้าร่วมการ "กราบถวายบังคมพระบรมศพ"

2017-09-30

- น้องๆ หลายคนอยากไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ แต่อาจสงสัยในใจว่า “คริสเตียนควรจะปฏิบัติอย่างไรดี?” จึงจะเหมาะสมที่จะแสดงความจงรักภักดีและไม่ขัดกับหลักศาสนาไปพร้อมๆ กันได้

- ก่อนอื่น เรามาดูกันว่าการเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพมีขั้นตอนอะไรบ้าง?

1. กราบพระบรมศพ

เมื่อเข้าสู่ภายในพระที่นั่งฯ ตรงหน้าพระศพให้กราบพระบรมศพหนึ่งครั้งโดยไม่แบมือ

=== 2. กราบพระพุทธรูป ===

พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร จะประดิษฐานใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้กราบแบมือ 3 ครั้ง
.
.
.
- หลายคนคงสงสัยว่า ในขั้นตอนที่ 1. ว่าคริสเตียนเรากราบไหว้พระบรมศพได้ไหม?

- จากบทความ “คริสเตียนพนมมือไหว้ร่างของผู้วายชนม์ที่ตนนับถือได้หรือไม่?” ของ อ.ชาติชาย จารุวาที ได้เขียนไว้ว่าในวัฒนธรรมไทยนั้นการพนมมือ “ไหว้” (หรือการกราบ) มีอยู่ 3 ประเภทคือ

1. การไหว้เพื่อ "ทักทาย"
2. การไหว้เพื่อแสดงการ "นับถือ"
3. การไหว้เพื่อแสดงการ “นมัสการ”

- คริสเตียนเราสามารถไหว้เพื่อทักทาย และไหว้เพื่อแสดงการนับถือได้ แต่เราไม่สามารถไหว้เพื่อนมัสการได้ เพราะมีเพียงพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่เราจะนมัสการ

- ดังนั้น สิ่งสำคัญในการกราบไหว้พระบรมศพของคริสเตียนจึงควรเป็นการไหว้เพื่อแสดงการนับถือ และระลึกถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เท่านั้น

- ครั้งหนึ่งพระเยซูเคยสอนว่า “ของของซีซาร์จงถวายแด่ซีซาร์ และของของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้า” (มธ. 22:21)

- ถ้าเราจะประยุกต์ในบริบทของคริสเตียนไทยในตอนนี้ คือ
"จงกราบไหว้พระเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงสมควรได้รับการกราบไหว้ (การนมัสการ) และจงกราบผู้วายชนม์อย่างที่เขาสมควรได้รับการกราบ (ความนับถือ)"

- การแสดงออกที่สมควรต่อพระเจ้า (กราบแบบนมัสการ) จงถวายแด่พระเจ้า
การแสดงออกที่สมควรต่อกษัตริย์ (กราบแบบนับถือ) จงถวายแด่กษัตริย์

- พูดง่ายๆคือ ถ้าน้องจะไปกราบพระบรมศพด้วยความเคารพนับถือ ก็สามารถ “ไปได้” ครับ :)
.
.
.
=== อีกประเด็น คือ การกราบพระพุทธรูป ในขั้นตอนที่ 2 ===

- คริสเตียนหลายคนอาจไม่สบายใจที่ต้องกราบพระพุทธรูป ซึ่งจะเป็นการกราบไหว้รูปเคารพ (ลนต. 19:4)

- อย่างไรก็ดี พี่ซันได้ลองสอบถามไปยังผู้ที่ไปร่วมกราบพระบรมศพมาแล้ว ได้คำตอบมาว่า…

“ไม่มีการกราบพระพุทธรูประหว่างการเข้ากราบพระบรมศพ”

- เหตุผลที่ว่าทำไมไม่ตรงกับที่มีประกาศ อาจเป็นเพราะมีประชาชนต้องการเข้ากราบพระบรมศพเป็นจำนวนมาก และเวลามีจำกัด จึงอาจทำให้ต้องลัดขั้นตอนการกราบพระพุทธรูปไป

(เท่าที่ได้ข้อมูลมา การกราบพระพุทธรูปเป็นการจัดเตรียมไว้สำหรับเจ้าภาพเท่านั้น หรือใครรู้จริงกว่านี้ช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ)

สรุป

- ถ้าน้องกราบพระบรมศพด้วยท่าที “เคารพนับถือ” ก็สามารถเข้าร่วมได้
-ผู้เข้าร่วมบางคนแจ้งว่า “ไม่มีการกราบพระพุทธรูป”

References

ขั้นตอนการกราบพระบรมศพ
https://www.thairath.co.th/content/765561

เลื่อนกำหนดวันสุดท้ายของการกราบถวายบังคมพระบรมศพ
http://kingrama9.net/NewsHighlights/Detail/23

แชร์ประสบการณ์ กราบพระบรมศพ ณ พระบรมมหาราชวัง
https://www.japaikin.com/กราบพระบรมศพ/

ขั้นตอนการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ
https://pantip.com/topic/35954140

บทความ “คริสเตียนพนมมือไหว้ร่างของผู้วายชนม์ที่ตนนับถือได้หรือไม่?” โดย ศจ. ชาติชาย จารุวาที
https://www.facebook.com/TruthToThais/posts/468346443335824