เรียนพระคัมภีร์กับพี่ซัน

คริสเตียนใช้เส้นสายได้ไหม?

2017-06-27

เพียงเพราะรู้จักคนเยอะ
ชีวิตก็เล่นนอกกติกาได้?

คริสเตียนควรมีจุดยืนเกี่ยวกับ "คอนเนคชั่น” และ “เส้นสาย” ยังไง?

อยากรู้ก็เลื่อนโลด

Highlights

- เปาโลเคยฝากเด็กกลับเข้าทำงาน ด้วยการอ้างเส้นสาย
- การรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง จะช่วยแยกแยะถูกผิดในเรื่องนี้ได้

- คืองี้ การใช้เส้นสายเป็นเรื่องธรรมดาของสังคมแบบไทยมาก ไม่เว้นแม้แต่วงการคริสเตียน

- แค่รู้จักกับหมอคริสเตียนก็ได้ลดค่ารักษาพยาบาล หรือการรู้จักกับผู้บริหารก็ฝากลูกหลานเข้าโรงเรียนได้

- มันก็เลยเกิดคำถามท่ามกลางเหตุการณ์เทาๆ แบบนี้ว่า… “การใช้เส้นสาย” หรือ “คอนเนคชั่น” (Connection) สำหรับคริสเตียนในลักษณะนี้ มันถูกต้องไหม?
.
.
.
พี่ซันขอแบ่งการใช้คอนเนคชั่นเป็น 2 แบบดังนี้

1. คอนเนคชั่นแบบความสัมพันธ์

- พระเจ้าสร้างมนุษย์มาเป็นสัตว์สังคม (ปฐก. 2:18) เป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่สร้างความสัมพันธ์กับใครเลย และเราสามารถใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์นี้สร้างโอกาสให้ตัวเองได้

- ทีนี้พอคนรู้จักกัน มีความสัมพันธ์กัน สิ่งที่ตามมาคือ “ความเชื่อใจ” เช่น เราไม่รู้ว่า นาย ก. จะทำงานเป็นยังไงบ้าง แต่เรามั่นใจว่า “สมชาย” ที่เรารู้จักเป็นคนขยันทำงาน เราก็มีแนวโน้มที่จะเชื่อใจสมชาย มากกว่า นาย ก.

- ตัวอย่างในพระคัมภีร์คือ “เนหะมีย์” ผู้เป็นพนักงานเชิญถ้วยของพระราชา ก็ยังรู้จักใช้คอนเนคชั่นที่มีกับพระราชา เพื่อช่วยยิวสร้างกำแพงกรุงเยรูซาเล็มใหม่

- ด้วยความเชื่อใจที่พระราชามีต่อเนหะมีย์ เนหะมีย์ยังสามารถขอ วีซ่าผ่านประตู วัตถุดิบ และตำรวจนำทาง ได้อีกด้วย (นหม. 2)

- “เปาโล” ก็ใช้คอนเนคชั่นอย่างมากในการรับใช้ เช่น ฝากดูแลนางเฟบี (รม. 16:1-2) หรือฝากโอเนสิมัสกลับเข้าทำงาน (ฟม. 1:10-14) โดยการใช้เส้นสายที่ผ่านมา

- น้องคงเห็นแล้วว่า เส้นสายที่มีความเชื่อใจกันแบบความสัมพันธ์ที่ดีนี้ มันทำให้เรารับใช้กันได้ง่ายขึ้น และอาจช่วยในการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมได้

- แต่เดี๋ยวก่อน!! การใช้คอนเนคชั่นของน้องต้องไม่ “ล้ำเส้น"

- อ่าวพี่ซัน แล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะว่าน้อง “ล้ำเส้น” หรือยัง??
.
.
.

2. คอนเนคชั่นแบบคอรัปชั่น

- การใช้คอนเนคชั่นแบบคอรัปชั่น จะทำให้เกิดการ “บิดเบือนความยุติธรรม” (สภษ. 17:23)

- พูดง่ายๆคือ การเล่นนอกกติกา ซึ่งทำให้คนที่ขาดโอกาสเสียเปรียบ และถูกตัดสิทธิ์อย่างไม่ยุติธรรม แบบนี้ถือว่า “ผิด" ครับ!!

- เช่น ถ้านักเรียนทุกคนแข่งขันตามกติกาหมด แต่เพราะน้องรู้จักกับอาจารย์ น้องก็เลยไม่ต้องสอบและได้เข้าเรียนแบบง่ายๆ ในขณะที่นักเรียนคนอื่นยังต้องแข่งขันกันแย่งที่นั่งที่เหลือ แบบนี้ไม่แฟร์

- ที่จริง คริสเตียนมีหน้าที่สร้างความยุติธรรมในสังคม (มคา. 6:8) การมาเหนือกว่าคนอื่นแบบนี้จึงเป็นการแหกกฎ และไม่ถูกต้อง

- ส่วนพี่ซันขอใช้ “รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” อันเป็นกฎครอบจักรวาลของคริสเตียนเรา ในการแบ่งเส้นคอนเนคชั่นแบบ “ความสัมพันธ์" กับคอนเนคชั่นแบบ “คอรัปชั่น"

- คิดง่ายๆ ก็คือ ถ้ามีคนเดือดร้อนจากการใช้คอนเนคชั่นของเรา แบบนี้ถือว่า “ล้ำเส้น” ครับ
·
.
.
- ดังนั้น การสร้างคอนเนคชั่นแบบความสัมพันธ์เยอะๆ อาจช่วยให้เรารับใช้พระเจ้าได้มากกว่าเดิม

- แต่คริสเตียนก็ต้องระวัง อย่าใช้เส้นสายเพื่อประโยชน์ส่วนตัว จนบิดเบือนความยุติธรรมไปนะครับ

สรุป

- คอนเนคชั่น มี 2 แบบ
1.แบบความสัมพันธ์ = ยอมรับได้
2.แบบคอรัปชั่น = ล้ำเส้น (ไม่ถูกต้อง)
- ถ้ามีคนเดือดร้อนจากการใช้คอนเนคชั่นของเรา เราก็ไม่ควรทำ