เรียนพระคัมภีร์กับพี่ซัน

คริสเตียนกับมุสลิมเชื่อพระเจ้าองค์เดียวกันหรือไม่?

2018-01-29

บ้างก็ว่ามาจากรากเหง้าเดียวกัน
บ้างก็ว่าไม่ใช่

เราจะตอบเพื่อนที่มาถามยังไงดี?

อยากรู้ เลื่อนลงไปอ่านเบย

Highlights

- คาแรคเตอร์พระเจ้าของคริสเตียนกับมุสลิมต่างกันตรงไหน?
- คริสเตียนอาหรับเรียกพระเจ้าว่า “อัลเลาะห์”?

- ถ้าน้องเป็นคริสเตียนมาสักพัก ก็อาจเคยเจอเพื่อนที่เข้ามาถามว่า “พระเจ้าของคริสเตียนกับอิสลาม ต่างกันตรงไหนหรอ?”

- ซึ่งเอาเข้าจริง คำตอบนี้ตอบไม่ง่ายเลยนะ

- เพราะดูๆ ไป รากเหง้าศาสนาเราก็มาจากอับราฮัมเหมือนกัน นมัสการพระเจ้าสูงสุดเหมือนกัน แม้จะมีดีเทลที่ขัดแย้งกันบ้าง แต่พระเจ้าเราอาจจะเป็นองค์เดียวกันก็ได้นะ?

- ไม่ใช่แค่น้องที่ยัง งงๆ กับเรื่องนี้หรอกนะ แม้แต่ระดับนักวิชาการก็ทะเลาะตบตีเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน

- แต่เรื่องจะซับซ้อนแค่ไหน พี่ซันก็จะเขียนคำตอบสั้นๆ เข้าใจง่าย เหมือนเดิม เพิ่มเติมคือข้อมูลที่อยู่ตรงคอมเม้น

- ในการเข้าใจเรื่องนี้ น้องควรจะเห็นมุมมอง 2 ฝั่ง ดังนี้ครับ
.
.
.
=== 1. เชื่อว่าไม่ใช่องค์เดียวกัน ===

- ประเด็นหลักๆที่ทำให้พระเจ้าเราไม่เท่ากัน ก็คือ “ตรีเอกภาพ” (Trinity) ซึ่งถือเป็นแก่นหลักของข้อเชื่อของคริสเตียน

- พูดง่ายๆ ก็คือ “พระเจ้าคริสเตียน = พระบิดา + พระเยซู + พระวิญญาณบริสุทธิ์” แต่การที่อิสลามไม่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเจ้า จึงขัดแย้งกับเรื่องตรีเอกภาพอย่างชัดเจน #สมการง่ายๆ

- อันที่จริง ตรีเอกภาพ ก็เป็นเหตุผลแห่งความขัดแย้งอันหนึ่ง ที่ทำให้นบีมูฮัมหมัดแยกตัวออกมา และเลือกที่จะนับถือแต่พระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น (ไม่ใช่ 3 พระภาคแบบคริสเตียน)

- นอกจากนี้ คาแรคเตอร์ของพระเยโฮวาห์ (คริสเตียน) กับ พระอัลเลาะห์ (อิสลาม) ก็ดูมีความแตกต่างกันในบางจุด เช่น วิธีขึ้นสวรรค์ ลักษณะของความสัมพันธ์กับมนุษย์ เป็นต้น

- ทีนี้ ไปลองดูความคิดอีกมุมมองดูบ้าง
.
.
.
=== 2. เชื่อว่าเป็นองค์เดียวกัน ===

- ก่อนอื่น ต้องแนะนำให้รู้จักศัพท์คำว่า “Monotheist” เสียก่อน
Mono = หนึ่งเดียว
Theist = ผู้เชื่อในพระเจ้า
รวมกัน ก็คือกลุ่มคนที่เชื่อว่า มีพระเจ้าองค์เดียวที่เป็นพระผู้สร้าง ผู้ครอบครองและมีพลังสูงสุด

- จะเห็นได้ว่า คริสเตียนกับมุสลิม เป็นกลุ่มที่เชื่อใน Monotheist (มีพระเจ้าองค์เดียว) เหมือนๆ กัน

- จุดน่าสนใจคือ คำว่า “อัลเลาะห์” นั้นแท้จริงแล้วเป็นคำกลางๆ มีความหมายว่า “พระเจ้า” จึงไม่แปลกใจที่เราจะเห็นคริสเตียนชาวอาหรับบางคน ร้องเรียก “พระเจ้าผู้เป็นผู้ซึ่งเราเป็น” ว่า “อัลเลาะห์”

- นอกจากนี้ นักปรัชญาชาวอังกฤษ Bertrand Russell ก็ให้ความเห็นว่า ในเชิงตรรกะแล้ว เป็นไปไม่ได้ที่คริสเตียนกับมุสลิมจะถกเถียงกันว่า พระเจ้าของเราคนละองค์กัน ในเมื่อพวกเขาเชื่อว่าโลกนี้มีพระเจ้าแค่องค์เดียว

- พูดง่ายๆ ก็คือว่า คริสเตียนกับมุสลิมอาจจะเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวผู้เที่ยงแท้เดียวกัน โดยไม่รู้ตัวก็ได้
.
.
.
- จะเห็นได้ว่า เราไม่สามารถตอบคำถามนี้ว่า “ใช่” หรือ “ไม่” แล้วจบได้เพียงสั้นๆ ประเด็นนี้ทั้งลึกซึ้งและละเอียดอ่อน เราจึงควรศึกษาพระคัมภีร์เพื่อรู้จักพระเจ้าของเราให้มากขึ้น

- ส่วนถ้าเพื่อนน้องมาถามอีก ก็บอกเขาไปว่า “แกมาอ่านเพจพี่ซันเองละกัน” ฮ่าๆ

สรุป

มีมุมมอง 2 ฝั่ง
1. เชื่อว่าไม่ใช่องค์เดียวกัน = เพราะขัดแย้งเรื่อง “ตรีเอกภาพ”
2. เชื่อว่าองค์เดียวกัน = เพราะเป็น “Monotheist” (พระเจ้าองค์เดียว) เหมือนๆ กัน
- เราไม่สามารถตอบคำถามนี้แค่ “ใช่” หรือ “ไม่” เพราะคำตอบมันลึกซึ้งมาก

References

เว็บคริสเตียนที่เปรียบเทียบมุมมองพระเจ้าของมุสลิมกับพระเจ้าของคริสเตียน
http://www.answering-islam.org/God/

คริสเตียนในแคว้นอาหรับเรียกพระเจ้าว่า "อัลเลาะห์"
https://christiananswers.net/q-eden/allah.html

บทวิเคราะห์จาก Economist
https://www.economist.com/blogs/erasmus/2016/01/christians-muslims-and-monotheism?fsrc=scn/fb/te/bl/ed/christiansmuslimsandmonotheismthediscipliningofaprofessorraisesanoldphilosophicalquestion

Source จากเว็บคริสเตียน
https://www.gotquestions.org/same-God.html