เรียนพระคัมภีร์กับพี่ซัน

ระบบแรงจูงใจคริสเตียน 3.0

2016-07-26

“ระแบบแรงจูงใจคริสเตียน 3.0”

แม้แรงจูงใจ 2.0 จะได้ผลดีแต่ก็มีข้อบกพร่องที่อันตรายมาก ส่วนตัวพี่ซันมองว่าแรงจูงใจ 3.0 นี่แหละ คือ “สุดยอดของแรงจูงใจ” เป็นแรงจูงใจที่ได้ผลและยั่งยืนที่สุดครับ

แรงจูงใจ 3.0 เกิดจาก “พระคุณ” เมื่อคริสเตียนตระหนักได้ถึงพระคุณของพระเจ้า จะเกิดแรงจูงใจ 3.0 ในการมาโบสถ์และรับใช้พระเจ้า

หนึ่งในเรื่องพระคัมภีร์ที่สะท้อนถึงแรงจูงใจ 3.0 ได้ดีมากอยู่ใน ลูกา 7:36-50 เมื่อหญิงบาปตระหนักได้ว่าตัวเองได้รับการปลดหนี้ความบาปมากเท่าใด เธอยิ่งจะรักพระเจ้าและรับใช้มากเท่านั้น นั่นคือ เธอตระหนักได้ถึงพระคุณของพระเจ้า ทำให้เธอเกิดแรงจูงใจที่ 3.0 ขึ้น

อันที่จริง เปาโล ถือได้ว่าเป็นบิดาแห่งแรงจูงใจ 3.0 เลย ลองมาดูตัวอย่างที่เปาโลได้เขียนในพระคัมภีร์
จงให้อภัย - เพราะพระเจ้าให้อภัยเราก่อน (2 คร 5:18-19)
จงถวาย - เพราะพระเจ้ายอมยากจนเพื่อเรามาก่อน (2 คร 8:9)
จงถ่อมใจ - เพราะพระเจ้าถ่อมพระองค์เองลงมาเพื่อเรา (ฟป 2:5-8)
และอื่นๆอีกมากมาย

เปาโลใช้ภาพของ “พระคุณ” มาเป็นแรงจูงใจ 3.0 ซึ่งบอกให้คริสเตียนทำความดีต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้า วาทะเด็ดของเปาโลที่เตือนเรา คือ “อย่าสักแต่รับพระคุณ” (2 คร 6:1)

สรุป

- ดังนั้น ข้อดีของแรงจูงใจ 3.0 คือ “ความยั่งยืน”
เพราะน้องจะไม่เลิกรับใช้ด้วยเหตุผลว่า พระเจ้าไม่อวยพร (รางวัลของ 2.0) หรือเพราะ น้องรู้สึกว่าพระเจ้าไม่เติมเต็ม (หมดช่วงอินเลิฟของ 1.0) แต่น้องจะรับใช้พระเจ้าต่อไปอย่างสม่ำเสมอ เมื่อน้องตระหนักถึง “พระคุณ” ของพระเจ้า (พระคุณของ 3.0) และน้องจะรับใช้ต่อไป แม้ว่าทุกอย่างจะดูไม่เป็นใจเลยก็ตาม
- สุดท้ายนี้ พี่ซันหวังว่าซีรี่แนวคิดแรงจูงใจนี้จะทำให้น้องเข้าใจแรงจูงใจของคริสเตียนมากขึ้น เพื่อพัฒนาแรงจูงใจของน้องๆ ในการติดตามและรับใช้พระเจ้าอย่างยั่งยืนครับ :)

อ่านแรงจูงใจ 1.0 ได้ที่ https://www.facebook.com/bibleonlinewithson/photos/a.976098632497189.1073741830.974946439279075/1024457340994651

อ่านแรงจูงใจ 2.0 ได้ที่ https://www.facebook.com/bibleonlinewithson/photos/a.976098632497189.1073741830.974946439279075/1025304644243254/?type=3&theater